تاریخچه مارگارین

منشور راهبردی شركت مارگارین

چشم انداز

جايگاه اول در روغن تخصصي جايگاه دوم در روغن خانوار
ايجاد سود پايدار براي سهامداران

ماموريت: خلق ارزش افزوده، تعريف نو از كيفيت با استفاده از فن آوري هاي نوين

راهبردهاي زيرساختي

توسعه و بهره وري منابع انساني
بهبود مستمر سيستم ها و روش ها
مديريت بهينه منابع شركت

راهبردهاي زنجيره تامين

كاهش هزينه‌هاي تبديل
مديريت موجودي در زنجيره ارزش
افزايش كيفيت، سلامت غذايي و تنوع محصولات

راهبردهاي بازاريابي و فروش

ارتقا برند و سهام بازار
ارتقا و توسعه كانال‌هاي فروش
ارتقا و توسعه خدمات به مشتريان

ارزشهاي شركت

حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ذينفعان(مشتريان، كاركنان، سهامداران و جامعه)

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گالری